Posterunkowy PWŚl.
Mikołaj OSTROWICZ


Imiona rodziców

Marcin, Katarzyna Wawrzyniak

Data urodzenia

25 X 1901

Miejsce urodzenia

Biernacice

CV wojskowe

W WP od 21 IX 1920 do 6 VII 1921. W PWŚl. od 16 VI 1924 Służył w: Kdzie Rez. w Katowicach (do 4 IX 1924), I Komis. w Królewskiej Hucie (do 14 III 1928), Komis. Gran. Bytom Dworzec (od 26 VI 1934 pn. Komis. Gran. w Chorzowie) – do 31 V 1938, w I Komis. w Chorzowie pow. katowicki 10 III 1939 przeniesiony na Posterunek w Jabłonkowie na Zaolziu We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Nawsiu pow. frysztacki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/1 (62), 539

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry