Starszy posterunkowy PP
Józef TARAKOWICZ


Imiona rodziców

Franciszek, Marianna

Data urodzenia

2 XI 1901

Miejsce urodzenia

Styrna

CV wojskowe

Do policji przyjęty 15 I 1921 Przydzielony do Komendy Pow. w Równem Służył na Posterunku Stacja Kolejowa w Kowlu (od 14 X 1922) W 2 Komp. Gran. w Wilnie (od 20 VI 1923) W Komisariace w Brześciu n. Bugiem (od 10 XI 1924) Na Post. w Motyka łach pow. brzeski (od 1 II 1925) Zwolniony do odbycia służby w WP – od 3 X 1925 do 15 IX 1926, 9 dyon żand. Ponownie przyjęty do policji pow. brzeskiego Służył na Posterunku w Wielkorycie (od 15 IX 1926) Małorycie (od 11 XII 1928) Od 3 XII 1936 w Komisariace w Brześciu n. Bugiem 10 XI 1937 przeniesiony na Posterunek w Radwaniczach Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (52), 567

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry