Nadkomis. PP
Wilhelm Piotr SCHREIBER


Imiona rodziców

Jan, Bronisława Urbanek

Data urodzenia

1 VIII 1889

Miejsce urodzenia

Lwów

CV wojskowe

Uzyskał absolutorium nauk prawnych na UJK Ukończył Szkołę Oficerów PP w Warszawie W I wojnie w armii austriackiej W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 31 I 1923 Kapitan piech. rezerwy ze starszeństwem 1 VI 1919 Od 20 III 1923 w SG W policji od 1 VII 1923|Początkowo służył w woj. poznańskim, m.in. jako Komendant Pow. Poznań Od 18 IV 1933 w woj. lwowskim Od 1935 - i nadal we wrześniu 1939 - Komendant Pow. Tarnobrzeg

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/2 (95), 5837

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry