Starszy posterunkowy PP
Franciszek ŁYSKAWA


Imiona rodziców

Wojciech, Seweryna Zajdowicz

Data urodzenia

23 IX 1891

Miejsce urodzenia

Gorazdów

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej W niewoli francuskiej Od 22 IV 1919 do 29 II 1920 w Armii gen. Hallera W WP od 18 VIII 1920 do 31 VIII 1923 Do policji przyjęty 1 IX 1923 z przydziałem do pow. kobryńskiego. Służył na Posterunku w Tewlach, od 6 V 1926 na Posterunku w Żabince. Od 12 I 1938 na Posterunku w Wierzchowicach pow. brzeski Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1931

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/3 (96), 1220

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry