Starszy posterunkowy PWŚl.
Józef KUBIENIEC


Imiona rodziców

Andrzej, Bernarda Dyduch

Data urodzenia

8 I 1906

Miejsce urodzenia

Gross Krauschen

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 IX1930 Początkowo służbę pełnił w Królewskiej Hucie – w I Komis. (do 1 VIII 1931), następnie w II Komis. (od 26 VI 1934 pn. II Komis. w Chorzowie) – najpierw do 6 XI 1938 w służbie mundurowej, potem śledcz., skąd 19 XII 1938 przeniesiony na Posterunek w Rychwałdzie pow. frysztacki. Od 2 III 1939 służył w Wydz. Śledcz. we Frysztacie Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy służby śledcz. mian. 31 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (52), 1911

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry