Posterunkowy PP
Stefan Jan KACZKOWSKI


Imiona rodziców

Stanisław, Michalina Barlicka

Data urodzenia

28 VIII 1907

Miejsce urodzenia

Lublin

CV wojskowe

Podporucznik rezerwy Do policji przyjęty 8 IV 1936 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Po jej ukończeniu 1 XII 1936 skierowany został w lutym 1937 do woj. wileńskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Krzywiczach pow. wilejski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/2 (81), 6013

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry