Starszy posterunkowy PP
Stanisław DEJNAKOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Wiktoria Jaroszewska

Data urodzenia

30 III 1905

Miejsce urodzenia

Ciechanów

CV wojskowe

W policji od 1 XII 1928 z przydziałem do Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Żyrardowie pow. błoński Po jej ukończeniu skierowany do pow. dolińskiego, służył na Posterunkach: Brzoza (od 28V1929), Wełdzisz (od 28X1930) i Dolina (od 3 VIII 1932) Ukończył kurs tresury psów policyjnych Od 1 VI 1934 w służbie śledcz. przewodnik psa w Komendzie Powiatowej w Dolinie We wrześniu 1939 na Posterunku w Dolinie Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (39), 2515

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry