Starszy posterunkowy PP
Piotr SZOSTAK


Imiona rodziców

Mateusz, Marianna Knopczyk

Data urodzenia

12 X 1880

Miejsce urodzenia

Zagość

CV wojskowe

Od 7 VI 1907 do 31 VIII 1917 w policji rosyjskiej jako strażnik Od 25 I 1919 w PKom. 1 VII 1919 automatycznie przeszedł do policji Służbę pełnił w woj. kieleckim We wrześniu 1939 na Posterunku w Szczaworyżu pow. stopnicki Starszy posterunkowy mian. 24 XII 1926

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/3 (37), 3783

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry