Starszy posterunkowy PP
Wilhelm CIOŁKA


Imiona rodziców

Józef, Józefa

Data urodzenia

25 V 1912

Miejsce urodzenia

Rywa

CV wojskowe

W policji od 17 IX 1935 Po ukończeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do Rez. Szeregowy PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński, a 27 III 1939 przeniesiony do woj. lwowskiego z przydziałem do Kdy Woj. we Lwowie tam też pełnił służbę we wrześniu 1939 jako instruktor Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (73), 40

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry