Starszy posterunkowy PP
Józef PAWEŁCZYK


Imiona rodziców

Mateusz, Helena Osiewała

Data urodzenia

21 II 1886

Miejsce urodzenia

Popowo

CV wojskowe

W policji od 29 XI 1918 Początkowo służbę pełnił w pow. tureckim Przeniesiony do woj. poleskiego Od 15 IX 1922 w pow. koszyrskim na Posterunku w Lalikowie i Powiciu Od 29 II 1928 na Posterunku w Żabince pow. kobryński Od 12 I 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – pracownik biurowy w II Komis. w Brześciu n. Bugiem Starszy posterunkowy mian. 26 VI 1926

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/1 (89), 1333

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry