St. Posterunkowy PWŚl.
Stanisław TAJER


Imiona rodziców

Franciszek, Anna Kulińska

Data urodzenia

20 IX 1889

Miejsce urodzenia

Sączów

CV wojskowe

W I wojnie w armii rosyjskiej Od 28 II 1919 do 31 I 1920 w WSK Następnie w policji Okręgu Kieleckiego (do 30 VI 1921). Do PWŚl. przyjęty 17 VI 1922 z przydziałem do Komisariatu Siemianowice pow. katowicki, skąd 6 XI 1924 przeniesiony na Posterunek Huta Jerzego (do 5 VI 1926) Następnie ponownie w Komisariace Siemianowice (do 21 XII 1938) Od 22 XII 1938 na Posterunku Oldrzychowice na Zaolziu i tam nadal służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/2 (34), 1253

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry