Podkomisarz PWŚl.
Ignacy SZCZOT


Imiona rodziców

Paweł,

Data urodzenia

30 VII 1895

Miejsce urodzenia

Hajduki Nowe

CV wojskowe

Ukończył dwie klasy Szkoła Budowlana w Katowicach Kurs dla instruktorów w Głównej Szkole PP w Warszawie Od 1 X 1916 do 7 IX 1920 w oddz. policji kryminalnej w Królewskiej Hucie, wachm. Od 1 VIII 1920 do 3 V 1921 w niemieckiej części PG.l. Następnie w Żand. G.l. Od 11 I do 25 VI 1922 jako nadwachm. w SGmin. w Szopienicach pow. katowicki Przeszedł do PWŚl. Służbę pełnił w eksp. śledcz. w Królewskiej Hucie (do 2 XII 1925) Komendant Post. w Kaletach pow. lubliniecki (do 1 IV 1928) Instruktor w GSzPWŚl. w Świętochłowicach (do 31 I 1930) Kier. Komis. w: Radzionkowie pow. tarnogórski Świętochłowicach Ponownie w Radzionkowie Od 16 X 1935 kier. Komis. w Łagiewnikach pow. świętochłowicki Aspirant mian. 5 XII 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [1] (49)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry