Kapitan
Julian NIETUPSKI


Imiona rodziców

Julian, Marianna Harwat

Data urodzenia

6 IV 1893

Miejsce urodzenia

Gorszczyzna

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 . : 6 szpital okręgowy składnica sanitarna, Poznań 1925 kierownik apteki, 7 szpital okręgowy w Poznaniu Kapitan ze starszeństwem 1 I 1930

Życiorys cywilny

Wydział Farmacji UJ

Małżonka i dzieci

Regina Radomska
Barbara Janina

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/3 9 IV 1940 AM 752

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2182, Odrz. 4 V 1936 MiD WIH

Opcje strony

do góry