Starszy posterunkowy PP
Szczepan KARABAN


Imiona rodziców

Michał, Stanisława Kędzierska

Data urodzenia

1 XII 1887

Miejsce urodzenia

Brzozowiec

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Uczestnik powstań śląskich|W WP ochotniczo od 1 I 1919 do 20 IV 1920, 15 p. uł., wachm. Od maja 1920 w policji woj. poznańskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku Poznań Główny Starszy posterunkowy mian. 1 I 1924

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/3 (43), 2837

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry