Kapitan piech.
Jan CICHOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Anna Czaplów

Data urodzenia

8 VI 1897

Miejsce urodzenia

Dąbrowa Tuchowska pow. tarnowski

Życiorys cywilny

W latach 1915–1918 służył w armii austriackiej W WP od 1918 Przydzielony do baonu zapas. 16 pp Uczestnik wojny 1918–1921 Ranny Po wojnie służył w 82 pp 52 pp jako dca komp., baonu i ofic. adm. mat. W 1939 na kursie w CWOPLG w Brześciu n. Bugiem

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3606; MKat., 2451/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry