Posterunkowy PP
Michał NIEWIADOMSKI


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1913

CV wojskowe

Do policji przyjęty 10 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Przydzielony do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. stanisławowskiego 23 II 1939 przeniesiony do woj. poznańskiego Skierowany na Posterunku w Lewicach pow. międzychodzki Tam nadal służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/1 (69), 4990

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry