Major piech.
Piotr SALNICKI


Imiona rodziców

Leonard, Wincenta Tomaszewska

Data urodzenia

8 X 1896

Miejsce urodzenia

Cumań pow. łucki

Życiorys cywilny

Uczestnik I wojny światowej Od 1918 w WP Pełnił służbę w 36 pp LA, 32 pp i od października 1932 w Brygadzie KOP „Wilno” Od 1934 zca szefa Ekspozytury nr 1 Oddz. II Szt. Gł. WP Awansowany do stopnia mjr. ze starsz. 19 III 1939

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3144; CAW, Ap 1769/89/4463; ARS; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry