Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r94210249004965,KARAPCZYNSKI.html
2023-03-26, 04:26

Posterunkowy PP
Feliks KARAPCZYŃSKI


Imiona rodziców

Józef, Ewa

Data urodzenia

25 IX 1909

Miejsce urodzenia

Potutory

CV wojskowe

Do policji przyjęty 30 IX 1936 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp. „F” Rez. PP we Lwowie. 4 V 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. nowogródzkiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w Trembowli

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/2 (25), 12

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony