Podpułkownik w stanie spoczynku
Roman KRZYŻANOWSKI


Imiona rodziców

Rudolf, Ludwika Krukowska

Data urodzenia

11 VIII 1886

Miejsce urodzenia

Połock

CV wojskowe

Do WP wstąpił jako Kapitan Brał udział w wojnie 1920 Był komendantem terenowych ośrodk Powiatowa Komenda Uzupełnień Ostatnio Warszawa Powiat. Podpułkownik od 15 VIII 1924

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Janina Dawidowska
Krystyna Aleksandra Ryszard

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/3 9 IV 1940 AM 773

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 3995 MiD WIH

Opcje strony

do góry