Major w stanie spoczynku
Bronisław HOŁUB


Imiona rodziców

Józef, Alina Reut

Data urodzenia

23 XI 1890

Miejsce urodzenia

Mińsk Lit.

Działalność do 1918 r.

I Korpus Polski w Rosji

CV wojskowe

W 1920 walczył : 31 Pułk Piechoty, dwukrotnie ranny. 27 i 33 Pułk Piechoty 1931–1936 komendant Powiatowa Komenda Uzupełnień we Włodzimierzu Wołyńskim W 1936: w stanie spoczynku Potem dowódca 11 baonu w Junackich Hufcach Pracy

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Żonaty
Jadwiga Halina

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 032/1 14 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 4505, VM 645513 MiD WIH

Opcje strony

do góry