Posterunkowy PP
Roman Józef MEDWID


Imiona rodziców

Ignacy,

Data urodzenia

1913

Miejsce urodzenia

Borowa

CV wojskowe

W październiku 1937 przyjęty do policji w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do Komp. „G” Rez. PP w Jaworznie pow. chrzanowski 1 VIII 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. warszawskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Obrytem pow. pułtuski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (57), 2969

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry