Kapitan piech. st. sp.
Jan Edward SEILER


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

19 VIII 1891

Miejsce urodzenia

Wola Pławska pow. mielecki

Życiorys cywilny

Ukończył szkołę wojskową w Toronto Mianowany Podporucznik w1917 Żołnierz Armii gen. Hallera W WP od 1919 Uczestnik wojny 1919–1921 Służył w 2 p. podh. jako dca plut. kmi w baonie zapas. 44 pp. W 1922 przeniesiony do rezerwy Przydzielony do 59 pp, w którym odbywał ćwiczenia rezerwy.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2955; MKat., 3058/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry