Posterunkowy PWŚl.
Franciszek BAJTEK


Imiona rodziców

Paweł, Anna Kantor

Data urodzenia

7 III 1914

Miejsce urodzenia

Bystrzyca

CV wojskowe

Od 15 XI 1938 pełnił służbę w powiecie frysztackim - w Komisariace w Boguminie Nowym Od 21 I do 5 II 1939 deleg. na Posterunku w Porębie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (49), 4521

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry