Posterunkowy PWŚl.
Ernest MARUSZCZAK


Imiona rodziców

Eliasz,

Data urodzenia

1912

Miejsce urodzenia

Karwina

CV wojskowe

Początkowo służbę pełnił w Komisariace m. Cieszyna Następnie w pow. frysztackim w Komisariace w Boguminie Nowym skąd 1 IV 1939 przeniesiony został do Komisariatu w Pietwałdzie Tam nadal służył we wrześniu 1939 Post. mian. 15 XI 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (94), 338

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry