Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r94897239,MACURA.html
2022-06-25, 00:18

Posterunkowy PWŚl.
Henryk MACURA


Imiona rodziców

Jan, Marianna Urbańczyk

Data urodzenia

15 VII 1909

Miejsce urodzenia

Raj

CV wojskowe

Do PWŚl. przyjęty 3 XI 1938 w stopniu post. i przydzielony na Posterunek w Suchej Górnej pow. frysztacki. Tam nadal pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/3 (5), 573

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony