Porucznik adm.
Wilhelm Tadeusz WOŁOSZYN


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

6 IV 1899

Miejsce urodzenia

Kańczuga

Życiorys cywilny

W WP od 1918 jako ochotnik Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach Baonu Ziemi Ropczyckiej Walczył w obronie Lwowa Po wojnie ukończył kurs oficerów gosp Służył w Rej. Kierownictwie Int. w Skierniewicach 4 baon adm. 18 pp. Ukończył SPchor. dla Podof. w Bydgoszczy (1933) W 1939 w OZ 17 DP

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 394; CAW, Ap 530, 8543; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry