Kapitan piech.
Roman Piotr RYMSZA


Imiona rodziców

Michał, Józefa

Data urodzenia

22 II 1892

Miejsce urodzenia

Sejny pow. suwalski

Życiorys cywilny

Żołnierz I Korpusu Wschodniego W WP od 1919 jako ochotnik Uczestnik wojny 1919–1921 w szeregach 3 i 9 p. straży granicz. Po wojnie służył w 10 pp 26 DP 58 pp jako dca komp. W Komendzie Miasta Poznań jako referent Od 1931 jako kierownik referatu w PKU Łuniniec

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2813; MKat., 2946/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry