Przodownik PP
Gustaw Adolf SCHÖNTAG


Imiona rodziców

Jan Grzegorz, Paulina Hoszowska

Data urodzenia

20 I 1896

Miejsce urodzenia

Dolina

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 1 VI do 1 XII 1919 w Żand. Kraj. Polskiej Następnie w policji na Posterunku w Radczy pow. stanisławowski Od 20 VI 1920 na Posterunku w Mikołajowie pow. żydaczowski Od 12 IX 1920 w Komendzie Powiatowej w Stryju i Oddz. Kontroli Ruchu Osobowego - Dworzec Od 6 IX 1921 na Posterunku w Żurakach pow. bohorodczański Od 21 VI 1923 jego komendant Od 4 XII 1926 komendant Posterunku w Rosulnej pow. nadwórniański Od 21 IX 1927 ponownie komendant Posterunku w Żurakach Następnie w Stanisławowie - od 6 V 1929 w I Podkomisarz Od 26 VII 1929 zastępca kier. III Komis. Od 23 I 1931 - i nadal we wrześniu 1939 - w I Komis Starszy posterunkowy mian. 1V1921 Przodownik - 1 VIII 1923

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (21), 2606

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry