Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r954247448,KLOSINSKI.html
18.04.2024, 16:10

Posterunkowy PP
Jerzy Włodzimierz KŁOSIŃSKI


Imiona rodziców

Stanisław, Anna Kazimiera

Data urodzenia

14 IX 1914

Miejsce urodzenia

Janowiczki

CV wojskowe

Do policji przyjęty 25 IV 1936 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Komp. „D” Rez. PP w Częstochowie 1 XII 1936 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. lwowskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę we Lwowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/2 (69), 24

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony