Major piech.
Antoni ŻUK


Imiona rodziców

Piotr, Wiktoria Turczyn

Data urodzenia

13 VI 1893

Miejsce urodzenia

Sąsiadowice pow. samborski

Życiorys cywilny

W latach 1914–1917 służył w armii austriackiej. Następnie w niewoli włoskiej Żołnierz Armii gen. Hallera Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Po wojnie pełnił służbę w 6 p. podh. 3 Brygada KOP Ponownie w 6 p. podh. W 1939 kmdt PKU Łuniniec

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1109; MKat., 3399/A; R. Wołągiewicz, Katyń w albumach rodzinnych

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry