Chorąży piech.
Tadeusz WIKIERA


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

20 I 1892

Miejsce urodzenia

Nowosielce

Życiorys cywilny

Ukończył szkołę w Jarosławiu (1906) W latach 1914–1918 służył w armii austriackiej W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 Walczył w obronie Lwowa i Przemyśla. Służył w 9 pp Leg. Następnie w baonie zapas. 14 pp

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 417; MKat., 3190/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry