Podporucznik piech. rezerwy
Karol BRODA


Imiona rodziców

Jerzy, Anna Kożdoń

Data urodzenia

23 IX 1907

Miejsce urodzenia

Ogrodzona pow. cieszyński

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie w Bobrku (1927) BPRPiech. nr 5 (1932) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1934 Przydzielony do 4 p. podh., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. Nauczyciel szkół powszechnych w Ustroniu i Trzyńcu

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 151(251); MKat., 1957/A; M. Borák, Symbol Katynia

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry