Podinsp. PP
Bolesław IŻEWSKI


Imiona rodziców

Wincenty, Antonina Rawska

Data urodzenia

30 I 1890

Miejsce urodzenia

Olejowa

CV wojskowe

W WP od 1 VI 1919 do 30 XI 1919 Porucznik rezerwy Do policji przyjęty 1 XII 1919 z przydziałem do Komendy Pow. w Tarnopolu Służbę pełnił jako oficer inspekcyjny w Kdach Woj. w Tarnopolu (od 1 I 1924 do 4 IX 1929) i Toruniu (od 5 IX 1929 do 1 I 1930). Następnie służył w Warszawie . od 2 I 1930 do 30 V 1930 w Wydz. IV KG, do 26 VII 1935 w Szkole Oficerskiej PP, do 21 VIII 1936 w Komendzie Wojewódzkiej Od 22 VIII 1936 do 5 X 1936 pozostawał w dyspozycji Komendanta Głównego 6 X 1936 mianowany oficerem inspekcyjnym Komendy Woj. w Brześciu n. Bugiem Tam też nadal służył we wrześniu 1939 Nadkomis. mian. 1 I 1924 Podinsp. . 1 I 1930

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/2 (59), 5873

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry