Posterunkowy PP
Witold Józef KACZKIEŁŁO


Imiona rodziców

Szymon, Florentyna

Data urodzenia

19 VIII 1912

Miejsce urodzenia

Ostrowia Mazowiecka

CV wojskowe

Do policji przyjęty 25 IV 1936 kandydat kontraktowy na szeregowego i przydzielony do komp. „D” Rez. PP w Częstochowie 1 XII 1936 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. lwowskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w pow. rzeszowskim

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/1 (17), 5273

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry