Podpułkownik piech. st. sp.
Ludwik Franciszek MACIEJOWSKI


Imiona rodziców

Antoni, Julia Kuźniar

Data urodzenia

26 XI 1883

Miejsce urodzenia

Grybowo pow. nowosądecki

Życiorys cywilny

Członek Drużyn Bartoszowych Członek organizacji „Wolność” W latach 1914–1918 w armii austriackiej W WP od 1918 Uczestnik wojny 1920 w szeregach 1 p. podh. Po wojnie nadal w 1 p. podh. Dca baonu. W latach 1925–1931 zca dcy 71 pp Zca dcy 45 pp Dca 25 pp Od 1931 w stanie spoczynku Przydzielony do OK II

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2203; CAW, VM 82–7717, Ap 7752, 11741, Odrz. 2.4.1930; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry