Podpułkownik
Edmund NOWAK


Imiona rodziców

Franciszek, Zuzanna Przędzik

Data urodzenia

3 XII 1891

Miejsce urodzenia

Półwiosek Stary

CV wojskowe

Ukończył Seminarium Duchowne we Włocławku Wyświęcony 7 III 1915 Dr teologii Od 5 V 1920 ochotniczo w WP Kapelan 3 p. uł. Proboszcz parafii wojskowych w Grodnie, Wołkowysku, Złoczowie (w l. 1923–1924) Nowej Wilejce (1932) Od 1934 w Lublinie – dziekan OK II We wrześniu 1939 szef służby duszpasterskiej Armii „Lublin” Kapitan ze starszeństwem 1 VI 1919 Major – 1 I 1934 Podpułkownik – 19 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (71), 1331

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry