Posterunkowy PP
Adam JEZIERSKI


Imiona rodziców

Antoni, Franciszka

Data urodzenia

7 IX 1913

Miejsce urodzenia

Rzuchów

CV wojskowe

Do policji przyjęty 8 X 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. 12 VI 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do policji m.st. Warszawy, skąd 3 III 1939 przeniesiony do woj. poleskiego i przydzielony na Posterunek w Międzylesiu pow. prużański Tam też służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (17), 3219

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry