Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r968409,ZEBRACKI.html
2022-06-25, 00:27

Starszy przodownik PP
Jan ŻEBRACKI


Imiona rodziców

Franciszek, Helena Kastner

Data urodzenia

16 VI 1895

Miejsce urodzenia

Mościska

CV wojskowe

Ukończył 4 klasy gimnazjum W I wojnie w armii austriackiej W WP od 1 XI 1918 do 17 III 1919 Od 9 VIII do 21 XII 1920 W policji od 15 VI 1921 Służbę pełnił w Stanisławowie – w Urzędzie Śledcz. Od 1 VII 1925 w eksp. śledcz. Od 10 X 1926 w Komisariace Od 5 II 1927 w Wydz. Śledcz. początkowo jako sekretarz Od 1 I 1935 Nadal we wrześniu 1939 – fotograf

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (85), 2467

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony