Starszy przodownik PP
Romuald ŻULIŃSKI


Imiona rodziców

Albin, Konstancja Lubowska

Data urodzenia

7 II 1898

Miejsce urodzenia

wieś Pikowiec

CV wojskowe

Ukończył 4 klasy gimnazjum w Odessie Od lutego 1919 w 4 Dyw. Strzelców gen. Żeligowskiego Uczestnik wojny 1920 Plutonowy Zdemobilizowany w 1921 Do lipca 1926 w Straży Pożarnej w Łucku Następnie w policji Do 1928 służył w Łucku Przeniesiony do woj. poleskiego Ostatnio w pow. łuninieckim – w maju 1939 zastępca komendanta Post. w Leninie We wrześniu 1939 komendant Posterunku Mikaszewicze

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/1 (52), 469

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry