Porucznik rezerwy
Benedykt BORUSEWICZ (lub Borusiewicz)


Imiona rodziców

Julian, Filomena Lachowicz

Data urodzenia

14 IV 1905

Miejsce urodzenia

Wysokie woj. wileńskie

CV wojskowe

Batalion Podchorążych Rezerwy Piechoty w Łukowie Porucznik ze starszeństwem 1 XII 1932 6 Pułk Piechoty Legionów baon KOP „Podświle”

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie im. Tomasz Zana w Wilnie (1928) Nauczyciel we wsi Zaborje (lub Zaborce), pow. dzisneński

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 040/2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 7813 Tajne Dz. Perz 1937 r. MiD WIH

Opcje strony

do góry