Chorąży rezerwy
Henryk WIŚNIEWSKI


Imiona rodziców

Jan, Maria Kogut

Data urodzenia

27 VIII 1900

Miejsce urodzenia

Staromieście pow. rzeszowski

Działalność do 1918 r.

Członek POW

CV wojskowe

W 1920 żołnierz 6 Pułk Piechoty Legionów Ukończył Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Ż urawicy (1923). : 80 Pułk Piechoty

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: gimnazjum w Rzeszowie. Nauczyciel w szkołach powszechnych pow. słonimskiego.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 054/3 5 V 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 15232 pchor., KKiMedal Niepodległości 61737, Medal Niepodległości 5 VIII 1938 MiD WIH

Opcje strony

do góry