Starszy przodownik PP
Eliasz SZPILCZAK


Imiona rodziców

Jerzy, Anna

Data urodzenia

8 VIII 1889

Miejsce urodzenia

Jamnica

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Potem w Żand. Kraj. Polskiej 1 XI 1919 automatycznie przeszedł do policji Służbę pełnił w woj. kieleckim Ostatnio w Kielcach - w 1930 specjalista daktyloskop w Urzędzie śledcz. We wrześniu 1939 w Komisariace Starszy przodownik mian. 7 XII 1922

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (95), 5374

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry