Posterunkowy PP
Wiesław Roman MIECIŃSKI


Imiona rodziców

Stanisław, Bronisława Rozenbaum

Data urodzenia

26 XI 1906

Miejsce urodzenia

Warszawa

CV wojskowe

Do 28 II 1933 pracownik Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Nieświeżu 16 VI 1933 mian. post. Przydzielony do Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Po jej ukończeniu 14 XII 1933 skierowany do policji woj. krakowskiego Z przydziałem do Komisariatu w Białej Od 3 VI 1938 przeniesiony z woj. krakowskiego do policji m.st. Warszawy We wrześniu 1939 pełnił służbę w Kdzie m.st. Warszawy

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/2 (37), 2038

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry