Mieczysław KOSIŃSKI


Imiona rodziców

Bolesław, Leokadia

Data urodzenia

2 X 1909

Miejsce urodzenia

Olszyc

CV wojskowe

Rolnik Zamieszkały w Czepielinie pow. siedlecki 27 VIII 1939 zmobilizowany do PP i odkomenderowany do Brześcia n. Bugiem

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/3 (15), 2906

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry