Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r9804180149692,DRZEWSKI.html
2023-03-31, 01:11


Tadeusz DRZEWSKI


Imiona rodziców

Jakub, Henryka

Data urodzenia

26 X 1882

Miejsce urodzenia

Busk

CV wojskowe

Przez wiele lat sędzia Sądu Apelacyjnego we Lwowie następnie adwokat zamieszkały we Lwowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/1 (3), 7099

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony