Major piech.
Feliks GUTTAKOWSKI


Imiona rodziców

Józef, Felicja Stankiewicz

Data urodzenia

1 III 1897

Miejsce urodzenia

Pustelniki Litwa

Życiorys cywilny

W 1918 ochotnik w I Baonie Warszawskim W roku następnym objął dtwo 11 komp. W 1920 ranny Przydzielony do zapasowego baonu 19 pp Potem jako instruktor do SPRPiech. w Zambrowie Następnie do 42 pp Przeniesiony 29 X 1938 z 42 pp na stanowisko zcy dcy 10 pp. Kapitan starsz. 1 I 1928

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 636; CAW, Ap 435, 7650, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 614/65; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry