Major
Stanisław WÓJCIK


Imiona rodziców

Maciej, Agata Macheła

Data urodzenia

30 X 1893

Miejsce urodzenia

Górka n. Wisłą pow. brzeski

Działalność do 1918 r.

. Ż ołnierz 2 i 4 Pułk Piechoty Legionów W 1920 : 4 Pułk Piechoty Legionów

CV wojskowe

W 1931: 50 Pułk PiechotyKomendant oraz kierownik referatu wf i pw w Kowlu. 19 III 1939 major.

Życiorys cywilny

Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie

Małżonka i dzieci

Antonina Wereszczyńska
Irena

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/3 9 IV 1940 AM 1219

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2663, 10626, 13487, Krzyż Niepodległości 16 III 1937 MiD WIH

Opcje strony

do góry