Komis. PP
Józef KOWALCZYK


Imiona rodziców

Stanisław, Antonina Szklarek

Data urodzenia

29 VIII 1894

Miejsce urodzenia

Rogów

CV wojskowe

Dowborczyk Porucznik piech. rezerwy ze starszeństwem 1 VI 1919 Przydzielony do 30 pp. PKU Warszawa Miasto III W służbie komunalnej w Łodzi – początkowo w MMiejsk., następnie w PKom. W PP od 1919, m.in. jako kier. XIV i II Komis., 6 XI 1931 przeniesiony z Komendy Miasta Łodzi do II Komis. na stanowisko kier. 12 XII 1931 deleg. na kurs śledczy. Od 1932 w Wydz. Śledcz. m. Łodzi Tam nadal we wrześniu 1939. Komis. mian. 28 III 1933

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (10), 5792

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry