Starszy przodownik PWŚl.
Paweł KUBICA


Imiona rodziców

Jan, Franciszka Siwek

Data urodzenia

12 I 1895

Miejsce urodzenia

Szopienice

CV wojskowe

Żołnierz Armii gen. Hallera W Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego do 14 VII 1922 Następnie w PWŚl. Służył w pow. rybnickim, potem w świętochłowickim, ostatnio w Komisariace w Hajdukach Wielkich (do 1 VII 1931), od 2 VII 1931 na stanowisku komendanta Post. w Nowym Bytomiu Tam nadal we wrześniu 1939 Przodownik mian. 1 VI 1923 Starszy przodownik – 1 I 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (97), 5540

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry