Kapitan piech.
Ludwik MENDYS


Imiona rodziców

Franciszek, Magdalena Kącka

Data urodzenia

1 VII 1896

Miejsce urodzenia

Jasło

Życiorys cywilny

W latach 1915–1917 służył w armii austriackiej Ukończył szkołę oficerską W 1918 w niewoli włoskiej Następnie w Armii gen. Hallera Przydzielony do 1 p. strz. Służył w 46 pp oraz 5 p. podh. Awansowany do stopnia Kapitan ze starsz. 1 I 1931 W 1939 dca II baonu 2 pp „Grodzieńskiego” Walczył we Lwowie.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2207; CAW, Ap 3408, 12552; MKat., Zbiór rel. i opr.; RO 1932; A. Leinwand, Dokumenty obrony Lwow 1939

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry